Voor wie is Krav Maga geschikt?

KRAV MAGA is een "self defense and fighting system" met als doel een ieder, man of vrouw, ongeacht lichamelijke conditie, de mogelijkheid te geven zichzelf en naasten op een zo effectief mogelijke manier te leren verdedigen. Krav Maga werd ontwikkeld voor een breed publek en is daarom te gebruiken voor het leger, justitie, veiligheidsdiensten en burgers.

KRAV MAGA  is het specialisme van onze school. U kunt bij ons terecht als particulier en bedrijf om reguliere of speciale lessen, workshops en cursussen te volgen in het kader van zelfverdediging en weerbaarheid volgens het KRAV MAGA. In de lessen trainen we de mentale en fysieke weerbaarheid, we vergroten de lichamelijke conditie, kracht en lenigheid en we leren om te gaan met agressie en stress.

Krav Maga is er voor iedereen, men kan echter gescreend worden op crimineel verleden.

Iedereen krijgt de gelegenheid om zichzelf te kunnen leren verdedigen in welke situatie dan ook. Er wordt getraind op eigen niveau, dwz in de mentale en fysieke conditie waarin men zich bevindt. Natuurlijk zijn factoren als lenigheid, snelheid, conditie, reactiesnelheid belangrijk tijdens een 'situatie'. Deze zijn trainbaar en worden daarom ook onder de loep genomen tijdens de les. Zij zijn echter geen voorwaarden om aan de les deel te nemen, net zo min als dat men een Martial Arts-achtergrond nodig heeft.

Vanaf 16 jaar mag men meedoen in de volwassenen groep voor dames en heren. Voor jeugd 12-16 jaar en voor kinderen van 6-12 jaar hebben we aparte groepen. Ook voor senioren hebben we speciale Senioren 55+ groepen. Voor dames die liever in een girls-only groep trainen hebben we Girls Krav lessen. U kunt zich opgeven voor een gratis proefles in de groep naar uw keuze.

Iedereen kan meedoen!

Vrouwen

Voel jij je, als vrouw, soms onzeker en onveilig in bepaalde situaties, bijvoorbeeld op straat of in het uitgaansleven? Loop je al een tijdje rond met het idee om iets aan zelfverdediging te gaan doen? Ben je, net zoals wij, van mening dat eigenlijk iedere vrouw in onze samenleving een basis zelfverdediging zou moeten beheersen? Zou je graag meer aan beweging doen, meer calorieën verbranden en je leven een sportieve impuls geven? Dan hebben wij voor jou de ideale oplossing: Girls Krav!

In onze Girls Krav lessen trainen we de mentale en fysieke weerbaarheid, we vergroten de lichamelijke conditie, kracht en lenigheid en we leren om te gaan met agressie en stress. (Tijdens een gemiddelde Krav Maga training verbrand je daarbij 800 calorieën!) Girls Krav is Krav Maga speciaal voor vrouwen. Krav Maga is een eenvoudig aan te leren en effectief zelfverdedigingssysteem. Krav Maga is een "self defense and fighting system" met als doel een ieder, man of vrouw, ongeacht lichamelijke conditie, de mogelijkheid te geven zichzelf en naasten op een zo effectief mogelijke manier te leren verdedigen.

Lees meer over Girls Krav: http://institute-kravmaga.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=220&Itemid=122

Krav Maga voor Kinderen

Institute Krav Maga Netherlands is gespecialiseerd in het geven van Kidz Krav. We geven op onze locaties les aan verschillende leeftijdsgroepen: 6 t/m 8 jaar, 9 t/m 12 jaar en tienergroepen 12 t/m 16 jaar.

Kidz Krav Maga is een zelfverdedigingssysteem voor kinderen waarbij uw kind op een vriendelijke manier wordt aangeleerd hoe het zich kan redden uit de meest uiteenlopende situaties. Het is een zelfverdedigingssport waarbij je spelenderwijs traint: je leert van elkaar en met elkaar. Verschillende situaties worden nagebootst door allerlei spelvormen. Zo leert uw kind spelenderwijs om situaties goed in te schatten, conflicten te vermijden en, als er geen andere optie overblijft, om zich op gepaste wijze te verdedigen.

Tijdens de lessen wordt aandacht besteed aan motoriek, balans, reactievermogen, conditie, zelfverdedigingstechnieken en reflexen. Geen enkele les is gelijk. De ene keer ligt de nadruk op conditie en de volgende keer bijvoorbeeld wat meer op technieken. Er wordt aandacht besteed aan preventie van agressie en gevaar en er worden leermethodes en oefeningen aangeleerd m.b.t. gevaarbeheersing. Kinderen leren bijvoorbeeld ook hoe ze eventueel andere kinderen kunnen helpen,  verbaal dan wel fysiek. Kinderen leren verdedigingstechnieken zoals: bevrijdingen, klemmen, worpen en afweren.

Natuurlijk wordt uitgebreid stilgestaan bij allerlei praktijksituaties. Wat is een “goed- of foutgevoel” en hoe kan je hier mee omgaan? Wat is een grens en hoe kan je zelf een grens stellen? Wat bijvoorbeeld te doen als je als kind wordt aangesproken door een onbekende volwassene? Hoe moet je reageren, als er iets gebeurt wat je niet wilt? Hoe kun je je stem gebruiken om die volwassene desgewenst op afstand te houden? Van welke hulpmiddelen kun je gebruikmaken? Hoe kun je het beste wegrennen? En als dat niet kan: welke zelfverdedigingstechniek kun je toepassen?

Bij alle situaties en scenario’s die besproken en nagespeeld worden, wordt er sterke nadruk gelegd op de mogelijkheden die de kinderen in zich hebben om met de situatie om te gaan. Op deze manier worden de kinderen zich wel bewust van bepaalde situaties, maar worden ze er nooit bang voor gemaakt. Door de kennis die ze opdoen zullen zich juist rustiger en zelfverzekerder voelen in dergelijke situaties.


Krav Maga lessen gaan (ook) uit van onderling respect voor elkaar, vormen een bijdrage voor een beter welbevinden en zijn tevens ontmoetingen tussen kinderen waarbij gewerkt wordt aan sociale vaardigheden, beheersing, mentaliteit en weerbaarheid. Kinderen leren spelenderwijs samen te werken en leiding te geven. Uiteraard staan daarbij de wilskracht, sportiviteit, oplettendheid, coördinatie en doorzettingsvermogen van het kind centraal.

De Kidz Krav Maga-cursussen zijn op leeftijd ingedeeld. Iedere leeftijdsgroep krijgt op een passende manier les. De Kidz Krav Maga-lessen zijn pedagogisch en methodisch-didactisch zeer verantwoord. De lesopbouw is logisch en de technieken worden makkelijk aangereikt. Net als de lessen voor volwassenen berusten ook de oefeningen en technieken van Kidz Krav Maga op jarenlange praktijkervaring. De lessen worden gegeven door KMG gecertificeerde Kidz Krava Maga instructeurs die volledig zijn bevoegd om aan kinderen les te geven.

“ Kinderen krijgen door de lessen meer zelfvertrouwen, uitstraling, respect voor anderen maar ook voor zichzelf! “

Voor veel meer informatie, en vele foto's en video, zie:   

www.kidzkrav.nl

KIDZ KRAVimage IS EEN GEREGISTREERDE HANDELSNAAM VAN INSTITUTE KRAV MAGA NETHERLANDS

 

Tieners

Institute Krav Maga Netherlands is gespecialiseerd in het lesgeven aan tieners. Al vele jaren verzorgen wij speciale Krav Maga lessen voor deze leeftijdsgroep. Op verschillende locaties, o.a. Nijmegen, Veenendaal en Malden, is er een tienergroep voor kinderen van 11 tot 16 jaar. Na de 16e verjaardag kan een tiener instromen in de reguliere volwassenenles.

Tijdens de Tiener lessen worden alle facetten van de reguliere Krav Maga trainingen behandeld, maar speciaal toegespitst op middelbare scholieren. De leerlingen leren zich te handhaven in agressieve situaties. Ze leren zich o.a. verdedigen tegen; vastpakken, schoppen, stoten, bedreigingen met mes. Dit alles staand, zittend, liggend en tegen 1 of meerdere belagers.
Niet alleen de fysieke zelfverdediging komt aan bod. Er wordt uitgebreid aandacht besteedt aan het aangeven van grenzen, kweken van de juiste mentaliteit, zelfvertrouwen, mentale weerbaarheid, respect voor jezelf en anderen en discipline.

Krav Maga trainen bij Institute Krav Maga Netherlands betekent veiliger en zelfverzekerder door het leven gaan!

Tienergroep Nijmegen

 We hebben bij Institute Krav Maga Netherlands 5 (!) Tienergroepen:

Nijmegen Hara

 

Woensdag van 18:45 tot 19:45 uur

Vrijdag van 18.45 tot 19.45 uur

Nijmegen Ultrasport Vrijdag van 18:30 tot 19:30 uur
Malden Maandag van 18.30 tot 19.30 uur
Veenendaal Dinsdag van 18:30 tot 19:30 uur

Sporten via het Jeugdsportfonds

Vind u de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van uw kind belangrijk, maar heeft u (tijdelijk) een wat kleiner financieel budget, door bijvoorbeeld het verlies van uw baan, of misschien heeft u een uitkering? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een subsidie voor uw kind. Het Jeugdsportfonds is een particuliere instantie die het zich tot doel heeft gesteld elk kind de mogelijkheid te bieden om te sporten. Op onderstaande link vind u meer informatie over de werkwijze en aanmeldprocedure van het Jeugdsportfonds.

Nijmegen : http://www.jeugdsportfonds.nl/index.jsp?id=4449

Informatie voor ouders en verzorgers : http://www.jeugdsportfonds.nl/index.jsp?id=4401

tienersokt
Tienergroep Nijmegen, okt '13

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Voor wie is Krav Maga NIET geschikt?


Normaal gesproken is iedereen van harte welkom in onze lessen. Er zijn hier een aantal uitzonderingen op.
Je bent niet welkom in onze lessen:
•    Als je een racist bent
•    Als je een sexist bent
•    Als je denkt dat je de beste bent in Krav Maga en alles al weet
•    Als je wilt leren hoe je jouw vijanden in elkaar kunt slaan
•    Als je jouw handen niet thuis kunt laten tijdens de les en mensen lastig valt
•    Als je niet kunt luisteren
•    Als je het moeilijk vindt om andere mensen en regels te respecteren
•    Als je denkt dat je een harde patser bent
•    Als je een strafblad hebt voor misdaden en/of agressief gedrag of als je criminele neigingen hebt (Let op, we komen hier altijd achter!)
•    Als je denkt dat het OK is om je mobiele telefoon af te laten gaan tijdens de les en dat je dan gesprekken kunt voeren (noodgevallen buiten beschouwing gelaten natuurlijk)

Deze website maakt gebruik van cookies om de functionaliteit te optimaliseren. Wilt u meer weten over het gebruik van cookies lees dan onze privacy policy.

Ik accepteer cookies van deze site.